Mus

Detect Skadedyr står gerne til rådighed, hvis du har mus i dit hus. Ring på tlf. 28 41 16 75 og lad os lave en aftale.

Konstaterer du mus i din bolig, dit sommerhus eller din virksomhed, er der mest sandsynligt tale om husmus eller halsbåndmus.

Husmusen (Mus musculus/Mus domesticus) er den mindste og spinkel af bygning. Den findes i to varianter, en ensfarvet mørk grå eller en lysere grå variant. Husmusen er den mus, der er mest tilknyttet vores boliger, men den forekommer også udendørs om sommeren. Husmusen yngler gerne inden døre.

Halsbåndmusen (Apodemus flavicollis) er en af vore største mus og forveksles ofte med rotten. Farven er lys til mørk brun på oversiden og ren hvid på undersiden. Ved forbenene har den et gulbrunt ”halsbånd”, deraf navnet. Et stort antal halsbåndmus trænger sig hvert efterår ind i vores ejendomme og beboelser, hvor de gerne overvintrer.

Tegn på mus

Mus kan komme ind gennem sprækker på 7-8 mm, og de afsætter deres spor ved at gnave i fødevarer, emballage, kabler, isoleringsmaterialer, træværk og andre bygningsdele.

Man kan desuden tydeligt høre, når musene løber, pusler og kradser på lofter, i vægge og under gulvet.

Et andet tydeligt tegn er deres ekskrementer, som de efterlader overalt.

Mus som smittebærere

Med musenes tætte tilknytning til mennesker er der også et hygiejnisk og et sundhedsmæssigt aspekt.

Mus afsætter urin og ekskrementer overalt for at markere deres tilstedeværelse overfor andre mus.

Mus forurener derved vores fødevarer og kan overføre alvorlige bakterie- og virusbårne sygdomme til mennesker som f.eks. salmonella og leptospirose (weils syge). 

Hvordan bekæmpes mus

Til bekæmpelse af mus i og omkring bygninger anvendes fælder og visse antikoagulanter (blodfortyndende midler) samt chloralose, som bedøver musen, hvorefter den ubemærket fryser ihjel. Giften benyttes udelukkende udendørs.

Du har ikke, som ved rottetilhold, pligt til at anmelde forekomst af mus til din hjemkommune.

Kommunen bekæmper til gengæld heller ikke mus på din ejendom. Se Rotter.

Du må derfor, hvis du ønsker hjælp til musebekæmpelse, kontakte et privat skadedyrsfirma.

Hvornår bekæmpes mus

Mus, især husmus, som holder til i vores bygninger, bekæmpes efter behov året rundt. I efteråret, når halsbåndmusen begynder at søge ind i bygninger, skal man være ekstra på vagt. Det kan derfor stærkt anbefales, at man etablerer en sikringsordning mod både rotter og mus med et privat skadedyrsfirma.

 

Bekæmpelse af mus
Detect Skadedyr ApS | Hørmøllevej 25, 8722 Hedensted  | Tlf.: 28 41 16 75 | mail@detectskadedyr.dk
Kontakt     Sitemap
Om Detect