Skadedyrsbekæmpelse / Gnavere / Rotter

Rotter

Detect Skadedyr står gerne til rådighed, hvis du vil undgå rotter. Ring på tlf. 28 41 16 75 og lad os lave en aftale.

Rotter er en alvorlig sag!

Den brune rotte (Rattus norvegicus) er nok det mest forhadte pattedyr i Danmark, og den findes alle steder hvor der er menneskelig aktivitet - i by og på land.

Når rotterne trænger ind på vores enemærker, er de ofte den direkte årsag til enorme omkostninger. De gnaver, larmer og sviner, de lugter og forurener, og de udgør en alvorlig smitterisiko for flere alvorlige sygdomme: Bl.a. Salmonellose og Leptospirose (Weils syge).

Pligt til at anmelde rottetilhold

Det er derfor ikke uden grund, at rotter ved dansk lov er erklæret fredløse. Det betyder, at rotter skal bekæmpes overalt, og at du som borger har pligt til at anmelde tilhold eller observation af rotter til din kommune - oftest til Teknisk Forvaltning.

Efter din anmeldelse af rottetilhold er det kommunens ansvar at foretage en hurtig og effektiv rottebekæmpelse.

Tegn på rotter

Synlige tegn: Friske rotteekskrementer, gnav på materialer og fødevarer, rottefod-/halespor, brune fedtede belægninger hvor rotterne færdes, fliser eller asfaltbelægninger der pludselig synker, umotiverede huller i paneler, vægge, gulve, langs husets fundament på udvendig side eller i nærheden af kloakledninger og kloakdæksler.

Lyde: Tumlelyde, gnavelyde, kradselyde og skrig på lofter, under gulve, i hulmure eller langs paneler.

Lugt: Rottelugten er skarp og ubehagelig.

Den gode rottebekæmpelse er kendetegnet ved:

  1. Grundig inspektion og undersøgelse af din ejendom, ude og inde, med henblik på at klarlægge rotternes adgangsmuligheder til dine bygninger samt hvilken tilgang, rotterne har til føde, vand og skjulesteder. 
  2. Sikring og udbedring af fejl og mangler på bygninger og installationer, som hindrer rotterne i at trænge ind i dine bygninger samt minimere rotternes adgang til føde, vand og skjulesteder.
  3. Iværksættelse af relevant bekæmpelse ude og inde efter behov.
  4. Generel oprydning på ejendommen – og derved fjerne mulige skjulesteder for rotter.

DETECT Skadedyr tilbyder

  • Akut rottebekæmpelse udenfor kommunal åbningstid
  • Forebyggende sikringsordninger uden rottebekæmpelse
  • Forebyggende sikringsordninger med rottebekæmpelse

Akut rottebekæmpelse udenfor kommunal åbningstid:

Udenfor kommunal åbningstid kan kommunale rottebekæmpere normalt ikke tilkaldes.

Er du i den situation og har akut behov for hjælp, kan du ifølge lovgivningen og, i tilfælde af forekomst af rotter indendørs og i fødevarevirksomheder, altid indgå en aftale med en autoriseret privat skadedyrsbekæmper om bekæmpelse.

Rottebekæmpelse skal udføres af erfarne rottefængere, og bekæmpelse med gift (antikoagulanter) må kun udføres af autoriserede rottebekæmpere.

Sikringsordning mod rotter

Kommunerne tilbyder ikke sikringsordninger mod rotter. Det kan du derimod få hos Detect Skadedyr.

Med en sikringsordning får du grundig rådgivning og en veldokumenteret bygningsgennemgang med det formål at identificere fejl og mangler ved bygninger, afløbssystemer og arealer i forhold til sikring mod rotter.

Vi opsætter en passende mængde rottekasser indeholdende indikatorblokke og mekaniske fælder og foretager minimum fire årlige tilsyn.

Detect Skadedyr foretager den lovpligtige indrapportering om sikringsordning og evt. giftforbrug m.m. til kommunen, så du ikke skal tænke mere på det.

Vidste du…

  • at rotter gerne gnaver i el-kabler og er direkte årsag til mange bygningsbrande? 
  • at rotter kan blive op til 50 cm lange? 
  • at rotter kan passere og løfte riste på over 1 kg?

 

Detect Skadedyr står gerne til rådighed, hvis du vil undgå rotter.

Ring på tlf. 2841 1675 og lad os lave en aftale.

Bekæmpelse af rotter
Detect Skadedyr ApS | Hørmøllevej 25, 8722 Hedensted  | Tlf.: 28 41 16 75 | mail@detectskadedyr.dk
Kontakt     Sitemap
Om Detect