Sølvfisk

Detect Skadedyr hjælper gerne med bekæmpelse af sølvfisk – så kontakt os på tlf. 28 41 16 75 og lad os lave en aftale.

Almindelig sølvfisk (Lepisma saccharina) eller sølvkræ er et lille sølvfarvet, vingeløst insekt. Den er ca. 1 cm lang og har fortil to slanke antenner og bagtil tre lange antennelignende børster. I Danmark lever der to arter sølvfisk. Den almindelige sølvfisk (som er omtalt her) og en lignende, men sjældnere og noget større art kaldet ovnfisk (Thermobia domestica), som bliver op til 2,5 cm lang og kun lever i tørre og meget varme omgivelser.

Tegn på sølvfisk

Sølvfisk er lyssky og skjuler sig om dagen i revner og sprækker, men kommer frem om natten for at søge føde. Her ses de, når de med deres karakteristiske hurtige og bugtende bevægelser piler i dækning, når lyset tændes. Sølvfisk optræder kun i større antal i omgivelser med høj fugtighed - almindeligvis i badeværelser, køkkener, fugtige kældre og vaskerum.

Har man rigtig mange sølvfisk i boligen, kan det være et tegn på fugtproblemer i form af opstigende fugt under gulve, fugtindtrængning gennem sokler, utætte vand- og varmerør eller utilstrækkelig udluftning.

Sølvfisk er helt ufarlige for mennesker og er nok snarere et irritationsmoment end et frygtet skadedyr. Men de kan forrette betydelige skader på papir, bøger, tekstiler m.m., som står hengemt i rum med høj luftfugtighed.

Hvordan bekæmpes sølvfisk

Selvom insekterne normalt ikke udretter de store skader, er der alligevel rigtig mange boligejere, som bare ikke bryder sig om sølvfisk og ønsker insekterne bekæmpet.

Da sølvfisk trives bedst under fugtige forhold, vil en indsats med udtørring ved hjælp af opvarmning og affugtning samt regelmæssig udluftning have en vis effekt. Dette kan dog være rigtig svært og næsten umuligt i badeværelser og vaskerum.

Du bør være særlig opmærksom på, om der rent byggeteknisk er forhold, som kan være årsag til uønsket fugtforekomst i din bolig – og få disse forhold udbedret.

En privatperson kan kun udføre bekæmpelse med lokkedåser og andre midler, som er tilgængelige i håndkøb. Det vil have en begrænset effekt og løser kun problemerne på kort sigt.

Ønskes en grundig bekæmpelse af sølvfisk, bør den udføres af eller i samarbejde med en professionel skadedyrsbekæmper og med langtidsvirkende midler.

Hvornår bekæmpes sølvfisk

Indendørs bekæmpelse kan foretages hele året. Der kan eventuelt foretages en udvendig behandling langs sokler om foråret og om sommeren.

 

Detect Skadedyr hjælper gerne med bekæmpelse af sølvfisk – så kontakt os på tlf. 2841 1675.

Bekæmpelse af sølvfisk
Detect Skadedyr ApS | Hørmøllevej 25, 8722 Hedensted  | Tlf.: 28 41 16 75 | mail@detectskadedyr.dk
Kontakt     Sitemap
Om Detect