Fluer

Detect Skadedyr udfører bekæmpelse af fluer, så kontakt os gerne for nærmere aftale, på tlf. 28 41 16 75.

I Danmark findes der flere tusinde fluearter, men vi betragter kun et fåtal af arterne som skadedyr.

Detect Skadedyr beskæftiger sig primært med bekæmpelse stuefluer, bananfluer, spyfluer og klyngefluer, som opholder sig i og omkring vores boliger og betragtes som skadedyr pga. uhygiejnisk adfærd og deres rolle som smittebærere.

Stuefluer

Den almindelige stueflue (Musca domestica) ca. 5-8 mm lang, og den lille stueflue (Fannia canicularis) ca. 5-6 mm lang, er blandt de mest almindelige fluer. De opformeres i forbindelse husdyrhold på hobbyplan, traditionelle husdyrbrug, i pelsdyrfarme, og under gunstige forhold formerer fluerne sig eksplosivt.

De lægger æg i husdyrgødning, hvor en enkelt hunflue kan lægge mellem 800-1000 æg i løbet af sit korte liv. De voksne fluer lever af sukkerstoffer og proteiner, som de bl.a. finder på husdyrene, i husdyrenes foder og ekskrementer eller i vores fødevarer i den daglige husholdning.

En voksen flue lever max 2-3 uger. 

Bananfluer

Bananfluer (Drosophila - flere arter) kaldes også vinfluer, frugtfluer eller eddikefluer, og deres navne siger lidt om, hvad de lever af. Der findes adskillige arter, men kun et par af arterne optræder indendørs. De voksne fluer er 3-4 mm lange og flyver på en stille, svævende måde.

Fluerne tiltrækkes af gærende frugt og grøntsager i skåle eller skraldeposer, flasker med sjatter af vin, øl og eddike eller af henstående opvask med madrester, hvor hunnen lægger sine bittesmå, hvidlige æg. De kan også lægge æg i indendørs potteplanter. Indendørs formerer de sig året rundt.

Spyfluer

De spyfluer (Calliphora, Lucilia og flere slægter og arter) man oftest støder på indendørs, er de store og blåmetalfarvede eller de lidt mindre grønmetalfarvede. De er ca. 10-15 mm lange og har en højlydt og karakteristisk summen. Hun-spyfluer lægger normalt deres æg på ekskrementer eller døde dyr, og tiltrækkes på lang afstand af lugten fra ådsler og kød. En enkelt hun kan lægge op til 500 æg (spy). Æggene, som er gullige og klart synlige med det blotte øje, klækkes efter ca. 1 døgn. Voksne spyfluer lever op til en måneds tid.

Vær ekstra opmærksom på spyfluer, hvis du arbejder med kød i dit køkken, hvor en spyflue på meget kort tid kan lægge sine æg i dine madvarer.

Er der spyfluer i et større antal i huset, kan det være tegn på, at der ligger en død fugl eller mus på loftet eller i en aftrækskanal.

Klyngefluer

Den almindelige klyngeflue (Pollenia rudis) ca. 6-10 mm lang, er i familie med spyfluen og ligner da også en blanding ml. en doven spyflue og en stor, kluntet stueflue. Om efteråret kan man opleve, at klyngefluer samles på varme syd- eller vestvendte facader, inden de kravler ind på lofter gennem revner og sprækker. Her overvintrer de i klynger i uopvarmede loftsrum og værelser. Her ses de ofte i hundredvis i vindueskarme, hvor de søger efter lyset.

Bekæmpelse af fluer

På grund af fluernes meget forskellige livscyklus og adfærd i de forskellige stadier er det umuligt at give en entydig opskrift på bekæmpelse af fluer.

Den bedste effekt opnås, når bekæmpelsen sker på de steder, hvor fluerne opformeres og opholder sig, og i de stadier hvor de enkelte midler har bedst effekt. Da det ikke altid er muligt bekæmpe fluer, hvor de klækkes, kan man bekæmpe de voksne fluer f.eks. ved opsætning af fluenet for at minimere deres adgang til boligen.

I den professionelle fluebekæmpelse anvendes bl.a. forskellige typer frugtfluefælder, lim- og lysfælder, elektriske fælder samt langtidsvirkende insektmidler.

Detect Skadedyr udfører bekæmpelse af fluer, så kontakt os gerne for nærmere aftale på tlf. 2841 1675.

 

Bekæmpelse af fluer
Detect Skadedyr ApS | Hørmøllevej 25, 8722 Hedensted  | Tlf.: 28 41 16 75 | mail@detectskadedyr.dk
Kontakt     Sitemap
Om Detect