Humlebier

Detect Skadedyr rykker gerne ud og bekæmper humlebier, hvis det er den rigtige løsning for dig. Ring på tlf. 28 41 16 75 og lad os lave en aftale.

Humlebier (Bombus sp. - flere arter) er store, kraftige bier, og i Danmark findes der mere end 20 forskellige arter. Humlebier spiller en vigtig rolle som bestøvere af tidligt blomstrende vækster som bl.a. frugttræer og diverse frøafgrøder.

Humlebier er sociale bier, der lever i velorganiserede samfund med en dronning, arbejderbier og droner, men i modsætning til honningbierne er humlebiernes samfund kun etårigt.

Om efteråret går alle humlebier til grunde med undtagelse af nogle få yngre dronninger, som efter at have parret sig finder egnede skjulesteder i beskyttede omgivelser. Her overvintrer de i dvaletilstand med det vigtige formål at føre slægten videre i det kommende år.

Humlebier er fredelige dyr men kan i sjældne tilfælde stikke, hvis de føler sig meget pressede.

Tegn på humlebier

Humlebier er forårsbebudere, og de første individer, man ser om foråret, er overvintrede dronninger, der flyver rundt og søger efter det perfekte sted at etablere et nyt bo. Jordhumlen foretrækker at etablere sig i jorden, f.eks. i efterladte muse- eller muldvarpegange, mens stenhumlen oftest etablerer sig i hulrum i bygninger, stenbunker eller diger.

Når dronningen har fundet et egnet sted, etablerer hun et nyt bo, hvor hun lægger æg og selv opfostrer det første kuld nye små humlebier, som nu kan hjælpe til med at udbygge boet og indsamle føde.

Efterhånden som antallet af individer øges, bliver dronningens eneste funktion at lægge æg, og de næste kuld består af større arbejdere. Hen over sommeren udvikles boet til et større samfund med op til 400-500 individer, og der ses nu meget livlig aktivitet omkring boet. 

Bekæmpelse af humlebier

Det er en følsom sag at diskutere bekæmpelse af humlebier. Det er fredelige og nyttige dyr, som er lette at omgås, men har de etableret sig på steder, hvor man ikke kan affinde sig med deres tilstedeværelse, kan man søge professionel hjælp til bekæmpelse af sine ”plageånder”.

 

Detect Skadedyr rykker gerne ud og bekæmper humlebier, hvis det er den rigtige løsning for dig. Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 2841 1675.

Bekæmpelse af humlebier
Detect Skadedyr ApS | Hørmøllevej 25, 8722 Hedensted  | Tlf.: 28 41 16 75 | mail@detectskadedyr.dk
Kontakt     Sitemap
Om Detect